โรงเรียน เทพเสนานุสรณ์ :: ให้การศึกษา พัฒนาเด็กไทย ปัญญาว่องไว จิตใจดีงาม